Akredytacja chyba przesądzona

W ostatni poniedziałek, 14 stycznia, w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Szkolenia - ale jakie? W kierunku zapewnienia jakości usług szkoleniowych". Oficjalnie więc ogłoszono początek prac nad kryteriami akredytacji firm szkoleniowych, które w nowej perspektywie 2014-2020 będą chciały korzystać ze środków unijnych przy organizacji szkoleń. Więcej informacji o konferencji znaleźć można w serwisie ministerstwa. W konferencji wzięli udział prezes Towarzystwa i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.