Zarządzanie emocjami w biznesie

Anna Cieślik

Zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem. Popularnie określa się ją mianem „inteligencji emocjonalnej”. Termin ten  oznacza zdolność człowieka do rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych, zarówno swoich jak i innych ludzi, do radzenia sobie z nimi oraz do wykorzystywania tej wiedzy w życiu codziennym.

Jeśli jesteś menedżerem, pracownikiem Działu HR lub osobą, której bliska jest maksyma „lepiej zapobiegać, niż leczyć” i uważasz, że warto rozwijać kompetencje emocjonalne (swoje i swoich pracowników), aby lepiej przygotować się na trudne sytuacje – to szkolenie jest skrojone dla Ciebie!

DLACZEGO będziemy mówić na ten temat?

 • bo emocje wpływają na relacje, a relacje tworzą efektywny biznes
 • bo emocje wiążą się z porażką, która jest najlepszą nauczycielką w drodze do sukcesu
 • bo dobry przywódca potrafi umiejętnie zarządzać emocjami, aby realizować zamierzone cele
 • bo zarządzając dobrze emocjami żyje się lepiej

JAK będziemy o tym mówić?

 • w oparciu o dowody naukowe
 • prezentując różne stanowiska
 • angażując uczestników do dyskusji o emocjach
 • prowokując do refleksji
 • inspirując do praktycznych działań
 • zachęcając do samodzielnego weryfikowania przedstawionych hipotez

CO powiemy w tym temacie?

 • jak powstają emocje
 • co kryje się pod naszymi emocjami
 • czy da się zarządzać emocjami i jak to robić
 • jak oswajać i wyrażać emocje w relacjach
 • jak zarządzać energią emocjonalną i czerpać z niej siłę? Umysł-Ciało-Emocje
 • z jakiego powodu menadżer powinien rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne
 • dlaczego warto dbać o zdrowe nawyki emocjonalne w biznesie

Anna Cieślik

 • psycholożka, trenerka biznesu, eduzmieniaczka
 • wykładowczyni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • popularyzatorka wiedzy psychologicznej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wspierania kadr biznesu
 • członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
 • współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych
 • twórczyni programów edukacyjnych i narzędzi rozwojowych

Co Ty będziesz z tego mieć?

 • Dowiesz się jakie potrzeby mogą kryć się pod emocjami Twoimi, Twoich bliskich i Twoich współpracowników
 • Poznasz metody na to jak przestać nadmiernie przejmować się swoimi emocjami?
 • Zobaczysz jaki związek mają emocje z motywacją i co trzeba robić, aby chciało się chcieć
 • Odkryjesz dlaczego współpracownik dzisiaj krzyczy a wczoraj był radosny
 • Zdanie „musimy porozmawiać” nie będzie wzbudzało w Tobie lęku
 • Zrozumiesz kiedy warto podjąć się rozmowy o emocjach, a kiedy lepiej odłożyć ją na inny moment

Cele szkolenia:

 • Poziom wiedzy: uczestnik potrafi rozpoznawać i nazywać emocje własne oraz innych ludzi, zna mechanizmy powstawania emocji, rozumie związki emocji z motywacją
 • Poziom umiejętności: uczestnik potrafi stosować poznawczo-behawioralne techniki regulacji emocji
 • Poziom postaw: uczestnik uświadamia sobie rolę i znaczenie emocji w życiu człowieka

Rezultatem szkolenia będzie: wzrost elastyczności emocjonalnej i odporności psychicznej, rozwinięcie empatii poznawczej, umiejętność regulacji emocji w kontaktach międzyludzkich

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA:

 • 14 czerwca we Wrocławiu
 • Szkolenie ma charakter otwarty
 • Szkolenie jest elementem procesu certyfikacji potwierdzającej kompetencje trenerskie, dlatego będzie poddane superrewizji przez zewnętrznego asesora
 • Cena: 400 PLN netto za osobę