Zarząd

Zarząd

  1. Anna Komorek – członek Zarządu, Kustosz „Książki dla Trenera” – kontakt: anna.komorek@trenerzy.org.pl
  2. Anna Cieślik – sekretarz Zarządu – kontakt: anna.cieslik@trenerzy.org.pl
  3. Artur Roger– członek Zarządu – kontakt: artur.roger@trenerzy.org.pl
  4. Andrzej Ambroży – członek Zarządu – kontakt: andrzej.ambrozy@trenerzy.org.pl
  5. Paweł Bogusław – wiceprezes Zarządu – kontakt: pawel.boguslaw@trenerzy.org.pl
  6. Agnieszka Wiśniak – członek Zarządu, – kontakt: agnieszka.wisniak@trenerzy.org.pl
  7. Marek Szopa – prezes Towarzystwa – kontakt: marek.szopa@trenerzy.org.pl