Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

http://periodmust.space/2018/09 roman in hindi Tutoring“Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. équipement adr camion link W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mistrz-uczeń. Metoda ta, oparta na personalizmie, klasycznej koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii pozytywnej oraz wyposażona w nowoczesne narzędzia edukacyjne, pozwala odkrywać pełnię potencjału podopiecznego, by mógł on wykorzystywać swoje talenty i mocne strony dla dobra własnego i innych. Niewątpliwym walorem tej książki jest jej kompleksowość: autorzy kładą nacisk zarówno na wnikliwy opis teoretycznych podstaw metody, jak i na konkretne przykłady jej zastosowania.
Treść książki obejmuje:chris voyance arnaque there
– definicję tutoringu, teorię, źródła i założenia tej metody,
– opis procesu stawania się tutorem,
– kwestie wdrożeniowe, w tym pozyskiwanie środków na wprowadzenie tutoringu,
– omówienie funkcjonowania tutoringu uwzględniające różnorodność jego zastosowań i celów w po szczególnych obszarach edukacji – w szkole, na uczelni i w edukacji nieformalnej, np. w organizacjach pozarządowych,
– studia przypadków – opisy funkcjonowania tutoringu w różnych instytucjach,
– wywiady z praktykami tutoringu.
Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy o tej metodzie oraz znakomitą inspirację do jej sto sowania i wdrażania. Adresatami książki są osoby interesujące się edukacją w szkole i na uczelni oraz edukacją nieformalną i rozwojem osobistym” – z notki wydawniczej.

Tagi: , , , , , , • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu