Małgorzata Przewłocka-Kuchnowska

Zawód

Psycholog. Trener biznesu i edukacji.

Specjalizacje zawodowe

Psychologia zarządzania, psychologia wychowawcza

Uczelnie i kierunki

Uniwersytet Wrocławski, psychologia.

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Szkoła trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Sieć” Pracownia TROP. Letnia Szkoła Trenerów firmy Moderator. Roczny kurs treningu asertywności prowadzony przez UWr. Roczny kurs trenerski terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzony przez Centrum Psychologii Integralnej „Integral”. Certyfikat trenera TUS SST. Cykl konferencji branży szkoleniowej organizowanych w ramach Nowa Era Trenera, Inwestycja w kadry. Spotkania szkoleniowe trenerów, facylitatorów, coachówi praktyków HR w ramach grupy trenerskiej „Narzędziownia”.

Miejsca pracy, stanowiska

Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Wykładowca w Szkole Menadżerów. Trener, psycholog – współpraca z Dolnośląskim Instytutem Doradczym. Psycholog w Centrum Psychoedukacji i Psychoprofilaktyki. Trener ORKE – Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP. Trener GCE. Własna działalność szkoleniowa.

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Własne programy szkoleniowe dla zespołów sprzedażowych i szerszych struktur. Przeprowadzonych ponad tysiąc godzin szkoleniowych, wdrażane systemy doradcze w obszarach sprzedaży i szersze. Wspólpraca z takimi firmami jak PGD Polska, UniKadr, Am-Best Xema, HESK sp. z.o.o., Porta PHU, Inter Mind, Torf Corporation, Comex, Wrocławskie Mieszkania. Ingenium Polska, Big Form, Avista Media Sp. z o.o. i wieloma innymi.

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Szkolenia w zakresie komunikacji w procesie sprzedaży, komunikacji perswazyjnej, komunikacji w organizacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, komunikacji z trudnym klientem, efektywnej komunikacji w zespole, asertywności, zarządzania czasem, technik negocjacyjnych, technik sprzedażowych itp.

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

1) Ponad roczny projekt „Połączeni sportem” przeprowadzony z Dolnośląskim Instytutem Doradczym, współfinansowany przez UE w ramach funduszu EFS z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Kurs reintegracji społecznej oraz aktywacji zawodowej. Mój udział w projekcie obejmował: przygotowanie treści i materiałów szkoleniowych, prowadzenie zajęć grupowych dla 2 grup w wymiarze 670 godzin szkoleniowych, prowadzenie spotkań indywidualnych reintegracji społeczne w wymiarze 450 godzin, przeprowadzenie 160 godzin zajęć szkoleniowych kursu zawodowego. 2) Projekt: „Niemożliwe staje się możliwe”. Kształtowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych we współpracy z Wydziałem ds.Osób Niepełnosprawnych o Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz DID.

Nagrody, wyróżnienia, inne sukcesy

Liczne doskonałe opinie i ewaluacje po sesjach szkoleniowych.

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Malarstwo (czynnie), taniec, film. Jazda na nartach, łyżwach, rolkach, rowerze. Towarzyskie gry planszowe i karciane.