Magdalena Robak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawód

Facylitator procesów rozwojowych: trener biznesu, coach, konsultant, asesor, moderator.

Specjalizacje zawodowe

• szkolenia biznesowe (kompetencje menedżerskie, lider w projektach, efektywna współpraca, efektywność osobista, jakość obsługi Klientów),
• coaching menedżerski i zespołowy,
• doradztwo (m.in. podejście oparte o kompetencje, AC/DC – w tym procesy rekrutacyjne na kluczowe stanowiska menedżerskie i specjalistyczne; zarządzanie oparte o świadomość ról, wspólne wartości oraz strukturę współpracy)

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

• MTQ Family – w zakresie badania siły i odporności psychicznej, AQR.
• ILM72 – diagnoza stylu i skuteczności przywództwa, AQR.
• Certyfikat ukończenia programu ewaluacji efektywności szkoleń Kirkpatricka na Poziomie Brązowym oraz Strategic Evaluation Planning, FOR.
• Change Management Certification Program, Silfra Consulting (PROSCI Partner).
• Certyfikowany trener przywództwa systemowego SPOCO®, EI SPOCO
• Asesor IPMA Project Excellence Baseline, IPMA Polska.
• Trener-konsultant biznesowy, House od Skills.
• Coach indywidualny i zespołowy wg podejścia Clean Coaching, opartego o pracę z metaforą, Clean Coaching Polska / Bogena Pieskiewicz.
• Action Learning Foundation (WIAL Poland).
• ICA Group Facilitation Methods – Technology of Participation (GFM) (Akademia Facylitacji i ICA:UK)
• Moderator Desin Thinking, Inspire Group.
• Mediator (wg. Standardów Polskiego Stowarzyszenia Mediatorów); Business Mediator – szkolenie certyfikowane.
• Trener szkoleń VR, VIREMO / IDEACENTER.
• Konferencja Matrik: Rewolucja przemysłowa 4.0 Konsultant i Trener w organizacji.
• Członek PIFS – Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz IPMA – International Project Management Association.
• A także m.in.: „Social BRAIN Coaching on-line” (Co&Me); „Grywalizacja – projektowanie angażujących szkoleń” (Klub Trenerów Biznesu, prowadząca: Urszula Rudzka-Stankiewicz); „Fundamenty Uważnego Przywództwa” (The Mind Institute, Julia E. Wahl, Wiesława Serkowska); „7th Northern Taste of Clean” (What Would you like to have happen Ltd; Caitlin Walker); „Emergent Knowledge Together – Workshops” & „Summer University in Clean” (Innovative Pathways, Jeniffer De Gandt); „Konferencja Profesjonalny coaching dla biznesu” (Izba Coachingu i UW); „Myślenie prowokatywne – podstawy” (Provocare); „Zarządzanie projektami” (szkolenie podstawowe i zaawansowane, BlitzProject Group).

Miejsca pracy, stanowiska

• ZAI Magdalena Robak – właściciel.
• Wykładowca w szkołach i na uczelniach wyższych (aktualnie: „Zarządzanie zmianą” na Podyplomowych Studiach Liderów Zarządzania SGH oraz „Skuteczna komunikacja menedżerska” na MBA w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; „Psychologia organizacji i pracy” na Uniwersytecie SWPS; wcześniej: kierownik modułów praktycznych i wykładowca na Uniwersytecie SWPS [Zarządzanie zespołami – w tym blok „Organizacja pracy zespołowej (podejście projektowe)”, Metody pracy w warunkach konfliktu: Negocjacje, mediacje, facylitacja; Ja w projekcie – rola szefa zespołu; wykładowca w ramach Studiów Podyplomowych Instytutu ZTI oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy.
• Wcześniej także: konsultant programów wspierania realizacji celów strategicznych, z wykorzystaniem procesów grywalizacji.

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Pracowała m.in. dla : Baxter Poland, BMW Polska, BNP Paribas Security Services, Bosch Service, Caterpilar Financial Services, Ciba Vision, Colgate Palmolive Manufacturing, Computaris Polska, Costa Coffee Polska, Dakoma, Dalkia / Veolia, Drosed S.A., Eltel Networks Olsztyn, IKEA, Indykpol S.A, Innsoft, Invena S.A., Junkers Polska, Krajowa Administracja Skarbowa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Lexus Polska, Nordea Bank Polska, NSK Bearings, PEKAO Leasing, PLL LOT, PP Porty Lotnicze, Remondis Medison, Sita Polska / SUEZ Polska, Toyota Motor Poland, TruckStore, TU INTER Polska, Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PAŻP, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warta S.A..

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

• kompetencje menedżerskie: rola oraz misja lidera; budowaniea autorytetu lidera; wzmacnianie samodzielności i rozwój pracowników poprzez delegowanie i coachingowy styl zarządzania; planowanie, organizowanie i monitorowanie pracy zespołu (w tym w warunkach pracy zdalnej, rozproszonej, hybrydowej); tworzenie warunków sukcesu zespołu; zarządzanie wspierające motywację wewnetrzną pracowników; podejście projektowe w zarządzaniu zespołem
• efektywna (współ)praca: (współ)praca oparta o wspólne wartości i standardy; skuteczna komunikacja i przepływ informacji w zespole; zarządzanie sytuacjami trudnymi – skuteczne rozwiązywanie konfliktów; budowanie postawy uważności i otwartości; tworzenie struktury współpracy; odporne zespoły
• efektywność osobista – kompetencje bazowe: kształtowanie własnego stylu przywództwa; świadome kszałtowanie siebie w roli zawodowej; wzmacnianie odporności psychicznej; budowanie postawy asertywnej w relacjach ze sobą i z innymi; skuteczna komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych (konfliktowych); organizacja pracy w warunkach pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej i rozproszonej
• jakość obsługi Klientów: budowanie standardów jakości obsługi Klientów wewnętrznych i zewnętrznych; komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych budująca partnerstwo i współpracę; zarządzanie sytuacjami trudnymi w rlacji z Klientami

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

• Inicjator oraz realizator projektu „Butterfly”, który wspierał trenerów i coachów w przejściu na pracę on-line po wprowadzeniu lock-downu (we współpracy z EI SPOCO) [2020; https://www.linkedin.com/pulse/razem-znaczymy-wi%25C4%2599cej-w-ei-spoco-polska-fakt-magdalena-robak/].
• Współtwórca i użytkownik „BlitzGrow – kompleksowej metody rozwoju organizacji” opartej na podejściu projektowym [2013].

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

• Z pasji do podejścia projektowego: Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA (2021-2023), Członek Rady (od 2019); asesor PPEA; w ramach działalności statutowej MGR IPMA (a także we współpracy z innymi stowarzyszeniami, np. PMI Podkarpacie) prowadzi warsztaty i webinary wzmacniające kompleksowo kompetencje liderów projektów i członków zespołów projektowych.
• Z pasji do wspierania rozwoju: prowadzi warsztaty, wykłady i webinary w ramach różnych konferencji zarówno dla świata biznesu, jak i studentów.
• Z pasji do kreowania rozwiązań: wspiera współpracowników w opracowywaniu systemowych rozwiązań integrujących ofertę oraz wzmacniających efektywność biznesową realizowanych działań rozwojowych.
• Z pasji do grafiki: wspiera znajomych i współpracowników w projektowaniu stron www, ulotek, zaproszeń itp.
• Z pasji do ruchu: biega 🙂