Perswazja w pracy menedżera

Zapraszamy do Poznania na kolejne spotkanie z Pawłem Fortuną. Tym razem grupa pracować będzie nad szkoleniem dla menedżerów.

Cel
Uczestnicy po warsztacie są przygotowani do przeprowadzenia treningu dla menedżerów z zastosowaniem metod niekonwencjonalnych.

Metody
Analiza przypadków, ćwiczenia grupowe, debata, techniki kreatywne, techniki teatru improwizacji.

Prowadzenie
Dr Paweł Fortuna – psycholog, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia, inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć. Wykładowca w KUL JP II oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Opiekun I edycji Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości w KUL. W pracy badawczej aktualnie koncentruje się na studiowaniu zjawiska porażki i uwarunkowań procesu uczenia się na błędach innych ludzi.Trener, konsultant & coach (od 1995), właściciel firmy Fortuna & Fortuna realizującej projekty z zakresu psychologii biznesu. Współtwórca Case Study Lab oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie. Autor sześciu książek, w tym nominowanej do ‘Nagrody Teofrasta 2010’ miesięcznika Charaktery “Jak być lepszym szefem? Inspiracje psychologiczne” (wraz z M. Torój) oraz “Perswazja w pracy trenera” nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu nagrodą ‘Książka Dla Trenera 2011’.

Koncepcja warsztatu
Spotkanie jest prowadzone w formie sesji inspiracji. Wszyscy przez trzy dni wspólnie przygotowują warsztat dla menadżerów. Na wstępie są ustalane jego główne cele. Trener inspiruje Uczestników zderzając różnego typu elementy treściowe ściśle powiązane z psychologią perswazji z elementami formalnymi (narzędziami, które można zastosować). Na tej podstawie opracowywane są oryginalne metody doskonalenia kompetencji kierowniczych. Istotną wartością dodaną jest rozszerzenie horyzontów myślowych i wyobrażeniowych Uczestników, nabycie nowego sposobu spostrzegania sytuacji warsztatu oraz własnej w nim roli.

Uwaga!!!
Niektóre sesje odbywają się outdoor („na mieście”).

Program warsztatu

Dzień 1.

1. Perswazja i manipulacja w pracy menadżera (sesja in-door)

· Prototypowe sytuacje, w których menadżer stosuje perswazję.
· Dlaczego menedżerowie lubią techniki manipulacji?
· Jak uświadamiać menedżerom bezsens stosowania manipulacji?
· Jak twórczo zastosować techniki teatru improwizacji na tym etapie warsztatu?

2. Modelowanie jako najsilniejszy mechanizm wpływu menadżera (sesja in-door)

· Jakie niestandardowe środki można zastosować by w trakcie sesji szkoleniowej menadżerowie uświadomili sobie potęgę modelowania?
· Jak otwierać menadżerów na niestandardowe rozwiązania za pomocą zabaw?

3. Perswazja retoryczna w kierowaniu (sesja in-door)

· Czym różni się wpływanie na torze centralnym i peryferyjnym?
· Co decyduje o sile argumentu?
· Jakie czynniki są niezbędne, by ktoś chciał i mógł zastanowić się na argumentacją?
· W jaki sposób wskazówki peryferyjne mogą wspierać siłę argumentacji?
· Jak twórczo zastosować case study?

Dzień 2.

1. Perswazja w praktyce (sesja out-door)

· Intuicyjne podejście do perswazji.
· Zastosowanie zabaw i zadań out-door w sesji dla menadżerów.
· Analiza działań out-door i wyprowadzanie wniosków praktycznych.

2. Korzystanie z siły perswazji narracyjnej (sesja in-door)

· Jakie historie mogą opowiadać menadżerowie?
· Co decyduje o trwałości efektu?
· Co to jest mechanizm przenoszenia się i jak można go aktywizować?
· Jak twórczo korzystać z zasobów historycznych w zakresie wpływania na postawy przez wodzów i wojowników?

Dzień 3.

1. Daleka droga od słów do czynów (sesja out-door)

· Profilaktyczne strategie, które ludzie stosują by unikać porażek lub by zmniejszyć ich siłę emocjonalnego rażenia.
· Doskonalenie uważności i pogłębianie zrozumienia natury ludzkiej.
· Zadania dziennikarskie w pracy szkoleniowej.

2. Determinanty skuteczności oddziaływania (sesja in-door)

· Co to jest intencja behawioralna i dlaczego chcieć nie zawsze oznacza móc?
· Co z tego, że menadżer użył mocnych argumentów skoro pracownicy i tak robią swoje?
· W jaki sposób skuteczność perswazji obniżają: defensywny pesymizm, orientacja na stan, prokrastynacja, samoutrudnianie i mechanizmy obronne?
· Jak menadżer może profilaktycznie zabezpieczyć się przed tego typu mechanizmami?

Czas warsztatu: 3 dni

Termin: 21-23 czerwca 2012

Miejsce: Poznań

Cena: dla Członków PTTB: 1040 PLN brutto (w sytuacji zgłoszenia się większej ilości osób cena zostanie obniżona – ostateczna weryfikacja ceny i przesłanie informacji do osób zgłaszających się: 2 maja 2012r.). Dla osób niebędących członkami PTTB: 1500 PLN brutto.

Minimalna liczba uczestników: 16

Termin płatności: 15 maja 2012r.

UWAGA! Cena zawiera wyłącznie koszt uczestnictwa w warsztatach oraz materiały szkoleniowe, nie uwzględnia natomiast kosztów noclegu.

Ważne! Dzięki uprzejmości Członków Towarzystwa Małgorzaty i Sławomira Kośmickich, będziemy mogli gościć w ich salach szkoleniowych za darmo. Dziękujemy

Tagi: , • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu