Misja

W połowie 2008 roku, z inicjatywy trenerów skupionych wokół trzech firm doradczo – szkoleniowych: wrocławskiego Moderatora, rudzkiego Komilitona i gliwickiego Training Partners powstało Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu.

 1. Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu zrzesza trenerów, którzy opierają się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach.
 2. W obliczu narastającej na rynku szkoleniowym fali pseudokoncepcji i podejść nieadekwatnych do biznesu, propagujemy sprawdzone treści merytoryczne, które osadzone są w osiągnięciach nauki i praktyki zarządzania.
 3. Naszym celem jest krzewienie w środowisku trenerskim wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania i innych nauk, które stanowią treść szkoleń biznesowych.
 4. Realizujemy cele Towarzystwa poprzez organizowanie cyklicznych wykładów, seminariów i warsztatów poświęconych poszerzaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności przydatnych w pracy trenera.
 5. Oprócz dbałości o merytoryczną jakość pracy propagujemy też etyczne standardy związane z tym zawodem.
 6. Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu pretenduje do roli doradczej i opiniotwórczej dla instytucji podejmujących decyzje dotyczące rynku szkoleń i standardów pracy trenera w Polsce.
 7. Chcemy współtworzyć wizerunek trenerów oraz doradców i coachów jako osób dobrze przygotowanych merytorycznie, opierających swoją pracę nie tylko na kompetencjach społecznych, ale przede wszystkim na rzetelnej i sprawdzonej wiedzy.

Zapraszamy do współpracy trenerów, którzy podzielają nasze rozumienie zawodu trenera biznesu.

Wśród głównych celów wyznaczonych w statucie znalazły się między innymi:

 • obrona praw i interesów zawodowych członków, troska o poziom zawodowy i etyczny członków,
 • kształtowanie profesjonalnego wizerunku trenera, coacha i doradcy biznesu,
 • propagowanie rzetelnej, sprawdzonej empirycznie wiedzy w działaniach szkoleniowo – doradczych,
 • wprowadzenie jednolitego, dobrowolnego systemu certyfikacji dla trenerów, coachów i doradców biznesu i propagowanie tego systemu jako gwarancji wysokiej jakości usług,
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego trenerów, coachów i doradców biznesu,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


 • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu