IV Wiosenne Spotkania Trenerów Biznesu

Zapraszamy na IV Wiosenne Spotkania Trenerów Biznesu Smardzewice’2011 Co to są Spotkania Trenerów Biznesu? Spotkania są cykliczną, organizowaną dwa razy w roku imprezą dedykowaną trenerom prowadzącym szkolenia dla biznesu, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Celem Spotkań jest umożliwienie zdobycia ich uczestnikom rzetelnej, empirycznie zweryfikowanej wiedzy oraz nowych umiejętności przydatnych w pracy z grupami. Gośćmi Spotkań byli profesorowie Tomasz Zaleśkiewicz, Marek Tokarz i Marek Szopa. Najbliższe Spotkania odbędą się 11 i 12 kwietnia 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „KOLPORTER” w Smardzewicach k/Tomaszowa Mazowieckiego. Tym razem głównym celem Spotkań będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co wiemy, a co nam się wydaje że wiemy o wpływie społecznym? Pierwszego dnia trzygodzinny wykład wygłosi profesor dr hab. Dariusz Doliński, następnie doświadczeni trenerzy - dr Anna Hełka i dr Tomasz Grzyb poprowadzą warsztaty: "Modelowanie współdziałania z wykorzystaniem metody jigsaw classroom" oraz "Pułapki kontroli". Motywem przewodnim drugiego dnia będą działania trenera poza salą szkoleniową. Tak więc we wtorek odbędą się dwa warsztaty. Pierwszy poświęcony będzie metodom i narzędziom badania potrzeb szkoleniowych i poprowadzi go Michał Makselan. Tematem drugiego, poprowadzonego przez dr. Sławomira Jarmuża, będą metody ewaluacji szkoleń. Gość Spotkań Dariusz Doliński - profesor psychologii, pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dziekan wydziału zamiejscowego we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskał w 1994 roku, na podstawie rozprawy Orientacja defensywna. Tytuł profesora otrzymał jako pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Od 2004 pełni funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej), w psychologii emocji i motywacji oraz w zagadnieniach genezy stereotypów. Jest autorem około 80 publikacji, m.in. "Przypisywanie moralnej odpowiedzialności", "Orientacja defensywna", "Strategie samoutrudniania. Rzucanie kłód pod własne nogi", "Psychologia wpływu społecznego", "Psychologia reklamy". Jest redaktorem naczelnym Polish Psychological Bulletin, recenzentem European Journal of Social Psychology i Journal of Personality and Social Psychology, członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Wraz z profesorem Janem Strelauem współredagował najnowszy akademicki podręcznik psychologii. Zgłoszenia Aby zgłosić swój udział w Jesiennych Spotkaniach proszę wypełnić i wysłać formularz umieszczony na końcu tej strony. Koszt uczestnictwa:

  1. Dla członków Towarzystwa: 350 złotych brutto (jeden nocleg z 11 na 12 kwietnia) lub 460 złotych brutto (dwa noclegi: z 10 na 11 i 11 na 12 kwietnia).
  2. Dla osób spoza Towarzystwa analogicznie 550 i 670 złotych brutto.
Kwota obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, całodzienne wyżywienie, uczestnictwo w wykładach i warsztatach oraz materiały konferencyjne. Warunkiem skorzystania z ceny „dla członków Towarzystwa” jest opłacenie składek za 2011 rok. Zapisy oraz wpłaty przyjmować będziemy do 31 marca 2011 roku. Wszelkie pytania związane z udziałem w Spotkaniach proszę kierować na adres biuro@trenerzy.org.pl. Wpłaty za udział proszę dokonywać na rachunek bankowy Towarzystwa w ING Banku Śląskim nr 70 1050 1504 1000 0023 3500 8906 z adnotacją "Wiosenne Spotkania 2011".    

Dodaj komentarz

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Powiadom o