Dokumenty

Deklaracja członkowska

Instagram Автостудия Глянец there Wypełnij naszą deklarację członkowską.

więcej

Statut Towarzystwa

STATUT Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Organizacja nosi nazwę Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). §2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. §3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto […]

więcej