Dokumenty

Deklaracja członkowska

http://periodmust.space/2018/09 roman in hindi Wypełnij naszą deklarację członkowską.

więcej équipement adr camion link

Statut Towarzystwa

vertrouwelijk papier vernietigen wiki link STATUT Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Organizacja nosi nazwę Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). §2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. §3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto […]

więcej bruke penger i undervisningen