Violetta Rymszewicz

Trener, doradca z zakresu Strategicznego HRM. Projektuje i wdraża Systemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi (systemy i procedury rekrutacji (selekcji), oceny, motywacji pozafinansowej i rozwoju pracowników). Projektuje i przeprowadza audyty z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych, klimatu pracy, potrzeb motywacyjnych.

Specjalizuje się w przygotowywaniu i przeprowadzaniu rekrutacji pracowników instytucji Publicznych, w tym instytucji Unii Europejskiej. Prowadzi doradztwo w zakresie doboru pracowniczego i rekrutacje dla firm.

Prowadzi szkolenia grupowe i doradztwo indywidualne z zakresu poruszania się po rynku pracy (planowanie ścieżek edukacji i kariery, papiery aplikacyjne, techniki rekrutacji dla specjalistów HR i poszukujących pracy). Szkolenia grupowe i doradztwo indywidualne dla kandydatów do pracy w Instytucjach Unijnych z zakresu egzaminów EPSO.

Prowadzi serwis o rynku pracy, rekrutacjach i planowaniu kariery – http://rymszewicz.eu
oraz bloga -- http://rymszewicz.natemat.pl

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4