Stanisław Czyż

Trener i coach. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Stypendysta University of California w Los Angeles, na Wydziale Psychologii w Pracowni Uczenia się i Kontroli Motorycznej. Ukończył Institute of Business Studies prowadzony przez Central Connecticut State University oraz Politechnikę Wrocławską. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora.
Prowadził szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z UE, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność gospodarczą, oraz szkolenia z komunikacji, oceny i ewaluacji szkoleń. Koordynował i zarządzał dużymi projektami unijnymi (ZPORR, POKL, SPO RZL, PHARE). Wiedzę praktyczną związaną z zarządzaniem projektami łączy obecnie jako ekspert z oceną projektów w ramach POKL. Specjalizuje się w szkoleniach trenerskich, szeroko pojętym zarządzaniu projektami i organizacjami, coachingu, warsztatach integracyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.