Sławomir Kośmicki

W 2002 roku założył firmę Nawigator Doradztwo Gospodarcze. Trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie zarządzania i sprzedaży w sektorze B2B (od 1992), zarządzaniu działem sprzedaży i inwestycji (od 1998). Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydział Budownictwa, MBA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie. Ukończył Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik szkoleń i kursów w obszarze metodyki prowadzenia szkoleń oraz standardów pracy trenera.

Zajmuje się przygotowywaniem programów oraz prowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej oraz handlowej. Wykorzystując swoje doświadczenie w praktyce biznesowej doradza menedżerom, opracowuje i pomaga we wdrożeniu programów nastawionych na poprawę efektywności sprzedaży. Akredytacja PARP w szeregu projektów szkoleniowych i doradczych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz ASTD. Szkolenia prowadzi od 2002 roku.