Rafał Żak

Trener / Coach / Mówca / Autor
Wspieram rozwój ludzi i organizacji. Zajmuję się tym na wiele sposobów. Każdy z nich opisuje jedna z ról, które wymieniłem powyżej (Więcej i szerzej na rafalzak.com)

A jako, że portal ten dotyczy trenerów, tą rolę opiszę szerzej. Od dziesięciu lat zajmuję się rozwijaniem pracowników i menedżerów organizacji. Moim obszarem specjalizacji jest praca z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. Zaliczam do tej grupy menedżerów, koordynatorów, szefów zespołów projektowych, trenerów wewnętrznych. W pracy z kadrą zarządzającą pomaga mi pięć lat pracy w roli menedżera, w pracy z trenerami doświadczenie bycia opiekunem merytorycznym w 14 edycjach szkół trenerów.

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4