Rafał Balicki

Trener, psycholog. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora we Wrocławiu. Działalność szkoleniową prowadzi od 1996 roku, od 2002 szkoli także uczestników Szkoły Trenerów Moderatora. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia zdolności poznawczych, nowoczesnych metod przyswajania informacji, metod twórczego myślenia, redukcji napięć emocjonalnych, stresu, konfliktów i przemocy psychologicznej, sztuki komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych, autoprezentacji, obsługi klienta, zarządzania czasem, sztuki perswazji, negocjacji, poszukiwania pracy, psychologicznych aspektów procesu sprzedaży. Ma na swoim koncie ponad 320 godzin zajęć w Szkole Trenerów Biznesu oraz ponad 500 godzin innych szkoleń. Uprawia kolarstwo górskie oraz narciarstwo, pasjonuje się także fotografiką.