Paulina Karolak

Jako 13-letni praktyk w sprzedaży od stanowiska akwizytora po Dyrektora Regionu i Trenera specjalizuję się w szkoleniach dla branż finansowo-ubezpieczeniowych, medycznych, energetycznych, telekomunikacyjnych, FMCG. Od 2006 r. zarządzam zespołami sprzedażowymi liczącymi od 5 do 15 osób.Rekrutuję,buduję grupy sprzedażowe,szkolę,zarządzam.Corocznie nagradzana z podopiecznymi za ponad przeciętne wyniki sprzedażowe oraz standardy,w konkursach wewnętrznych firm. Prowadzę szkolenia z zakresu podnoszenia efektywności pracy managerów, handlowców oraz osób zajmujących się telefoniczną obsługą klientów, zarządzania czasem, budowania grup sprzedażowych, tworzenia call center, budowania i wdrażania standardów handlowych, negocjacji, rozbijania obiekcji, technik rekrutacyjnych, budowania wizerunku firmy i handlowca, komunikacji, szkolenia motywacyjne oraz z nowoczesnych technik sprzedaży. Posiadam doświadczenie poparte referencjami w zakresie rozwoju kompetencji sprzedażowych.