Monika Bębnowska

Ekspert Public Relations i certyfikowany trener biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET®). Specjalizuje się w PR korporacyjnym, komunikacji kryzysowej i komunikacji zmiany, komunikacji wewnętrznej oraz w relacjach z mediami. Doradza przy projektach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz opracowuje i realizuje kampanie CSR.
Prowadzi szkolenia dla klientów korporacyjnych z komunikacji w sytuacjach kryzysowych, zarządzania projektami PR i ich budżetowania oraz z relacji z mediami i wystąpień przed kamerą. Opracowuje i prowadzi symulacje sytuacji kryzysowych. Jest moderatorką sesji strategicznych z obszaru budowania wizerunku firmy, mapowania interesariuszy i zarządzania relacjami z nimi, jak też przygotowania do wdrożenia strategii CSR w firmach.