Marzena Jankowska

Trener biznesu, coach, konsultant HR. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej KOMILITON Trening i Rozwój. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica. Kierownik ds. szkoleń w firmie Otawa Group Sp.J.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, ze specjalnością psychologiia pracy i organizacji oraz psychologia zdrowia; doktorantka.

Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum w Katowicach. Jest absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie Projektem - Akademia Project Managera (WSB WZ Chorzów) oraz Szokły Coachingu Menedżerskiego (Moderator Wrocław).

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji osobistych, trenerskich i menedżerskich. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Twardości Psychicznej (hardiness).

Prowadzi szkolenia dla biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie na kierunkach Negocjacje i Mediacje, Komunikacja i Wystąpinia Publiczne, Akademia Trenera Biznesu, Szkoła Trenerów Administracji Publicznej, Studia Menedżerskie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Administracja - Zarządzanie i Organizacja.

Publikacje:
Jankowska M. „Na scenie życia zawodowego, czyli o sztuce autoprezentacji”. Fundraising. Magazyn o Zarządzaniu i Filantropii”, nr 2 (w druku)

Jankowska M. (2011). „Zagrzany do boju. Jak motywować fundraiserów”. Fundraising. Magazyn o Zarządzaniu i Filantropii”, nr 1

Jankowska M. (2011). „Twardość psychiczna a postrzeganie sytuacji pracy i życia rodzinnego przez menedżerów w kontekście kryzysu organizacji” W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.): „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jankowska M. (2010). „Hardiness jako narzędzie wspomagające radzenie sobie w sytuacji kryzysowej” – przegląd badań. W: Skłodowski H. (red.): Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu. Łódź: SWSPIZ, T. IX, Zeszyt 1

Mama Natalki i Szymona.

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4