Marek Szopa

Trener myślenia analitycznego, profesor fizyki, szef kierunku Ekonofizyka w Uniwersytecie Śląskim, praktyk zarządzania. Współzałożyciel i partner firm: Exbis Eksperci Biznesmenom, Instytut Negocjacji, Iventi Exbis, Exbis Consulting. Promotor naukowego podejścia do rozwoju organizacji i zarządzania. Specjalista z klasycznej i kwantowej teorii gier. Pracował na uniwersytetach w Belgii i Niemczech.
Specjalista w zakresie negocjacji, twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Prowadzi szkolenia negocjacyjne - przygotowywał polskich negocjatorów do rozmów akcesyjnych z UE. Wykorzystuje swoje doświadczenie prowadząc warsztaty strategiczne i konsultacje dla zarządów i działów kadr znaczących firm.
Wieloletni członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Mastery Club Harvard Business Review i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Współpracuje z zachodnimi firmami konsultingowymi - Change International (Irlandia, Niemcy), WissemaGroup i Core Commit (Holandia). Wykładowca zapraszany na międzynarodowe konferencje poświęcone nowym ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin i Global HR&OD Forum).
Prywatnie pasjonat fotografii, gór i nurkowania.

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4