Małgorzata Sidor-Rządkowska

Małgorzata Sidor-Rządkowska - absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA w Polish Open University, opartych o standardy Oxford Brookes University. Prowadzi także zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoleniowiec i konsultant z kilkunastoletnim stażem. Autorka 7 książek - m.in.: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Zarządzanie personelem w małej firmie, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy i ponad dziewięćdziesięciu artykułów poświęconych kształtowaniu nowoczesnych strategii personalnych. Wykładowca Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków
2009-06-11 18:51:30

--------------------------------------------------------------------------------

Coaching stał się w ostatnim okresie jednym z najpopularniejszych terminów. Podkreśla się powszechnie, iż stanowi on najbardziej wartościowe podejście do rozwoju zawodowego pracowników, a waga tej problematyki stale rośnie. Coaching jest bowiem optymalną strategią na trudne czasy - nie sposób znaleźć drugiej koncepcji i praktyki działania, która tak bardzo wzmacnia kulturę organizacyjną firmy.

Dostępne na naszym rynku publikacje to, niemal wyłącznie, tłumaczenia książek napisanych przez zagranicznych autorów. Prezentowana książka jest odpowiedzią na pilną potrzebę kompleksowego ujęcia problematyki coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji.

Zaproszenie do współudziału w tworzeniu książki przyjęło kilkanaście osób. Są wśród nich zarówno wykładowcy akademiccy, osoby od lat pracujące w charakterze coacha, jak i specjaliści łączący te dwie funkcje. Taki dobór autorów zapewnia publikacji wszechstronną analizę zjawiska, uwzględnienie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów procesu coachingu. Książkę wzbogacają opisy przypadków pochodzące z doświadczeń coachów działających na polskim rynku (z notki wydawniczej).

Wśród autorów między innymi: dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr Tomasz Ochinowski, prof. Katarzyna Popiołek, Jacek Santorski, prof. Czesław Szmidt, dr Piotr Olaf Żylicz.



Ksiązkę można kupić w księgarniach internetowych profinfo.pl oraz psyche.pl

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4