Małgorzata Kośmicka

Dr nauk ekonomicznych z praktyką jako trener i konsultant w zakresie zarządzania i sprzedaży, wcześniej wieloletnia praktyka w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjno handlowych w sprzedaży (od 1991) i zarządzaniu (od 1997). Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydział Budownictwa, Studiów Podyplomowych z Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, MBA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie, studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej. Uczestniczka szkoleń i kursów w obszarze metodyki prowadzenia szkoleń oraz standardów pracy trenera.

Zajmuje się przygotowywaniem programów oraz prowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej oraz handlowej. Wykorzystując swoje doświadczenie w praktyce biznesowej doradza menedżerom jak zarządzać swoim zespołem i rozwiązywać problemy, opracowuje i pomaga we wdrożeniu programów nastawionych na poprawę efektywności sprzedaży. Akredytacja PARP w szeregu projektów szkoleniowych i doradczych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz ASTD. Szkolenia prowadzi od 2003 roku.