Krzysztof Koj

Trener biznesu, konsultant i doradca. Doktor nauk ekonomicznych. Od 1994 roku prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, sprzedaży, kultury obsługi klienta oraz współpracy z partnerem zagranicznym, otoczeniem i środowiskiem biznesu. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, od 2007 roku dziekanem Wydziału Zamiejscowego WSB w Chorzowie. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość CEREO. Jest Dyrektorem Programowym studiów Executive MBA chorzowskiego wydziału Wyższej Szkoły Bankowej/Coventry University. Administrował projektem MBA in International Business Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor około 40 publikacji naukowych. Prowadził także zajęcia w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa TNOiK. Współpracował z Europejskim Centrum Integracji i Rozwoju ECID oraz Fundacją Edukacja dla Demokracji w dziedzinie edukacji europejskiej. Wykładowca w systemie kształcenia przez internet Moodle Course Management System. Członek rady programowej wortalu www.info-pr.pl.
Odbył kilkanaście stażów krajowych i zagranicznych, między innymi w: PHZ Centrozap (handel zagraniczny, przygotowanie i realizacja kontraktów), Powszechny Bank Kredytowy (funkcjonowanie rynku finansowego i rozliczenia międzynarodowe), Worcester College of Technology - Department of Management & Professional Studies, University of Bristol, Graduate School of International Business, (zarządzanie projektem międzynarodowym, techniki prowadzenia szkoleń negocjacyjnych), Ecole Nationale des Ponts et Chaussees - MIB, Paryż (zarządzanie projektem międzynarodowym, techniki prowadzenia szkoleń negocjacyjnych). Absolwent treningów dla trenerów Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Promotor i RES Consulting (Trening moderacji wizualnej I stopnia) oraz treningu dla facylitatorów Franklin University. Trener - współpracownik Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Projektu dla Poparcia Wolnej Przedsiębiorczości (1994-1997).
Prowadził szkolenia między innymi dla: ING Banku Śląskiego S. A., PKO B. P. S. A., Ministerstwa Finansów, Prebon Yamane Polska, Vattenfall S. A., Polkomtela, Rafinerii Czechowice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Katowice, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S. A., Cuprodu, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Bytom, Intergazu, Micromana, Radia ESKA, PCC Petro Carbo Chem, ADO-MED Aparatura Medyczna, Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Technicznych GZUT S.A., Budotechniki, White Young Green International (IMC Polska), Konsorcjum Inicjatyw Kapitałowych EMPIRIA, Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro", Centrum Szkolenia Ustawicznego Economicus w Katowicach, Centrum Doradztwa Gospodarczego w Rzeszowie, Agencji Rozwoju Lokalnego w Jaworznie, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, ABG Limited Company, PRB „A. Piaskowski i Spółka”, PEGAZ Agencja Reklamy Bezpośredniej, urzędów miast i gmin (m.in. Radzionków,Wejherowo, Milówka).

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4