Jakub Elwertowski

"Stamina makes the world go round and provides the energy", www.kubaelwertowski.com, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, artysta malarz, grafik, ilustrator, oligofrenopedagog, dyplomowany naucyciel szkolnictwa specjalnego w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy, terapeuta behawioralny, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, trener wyobraźni (warsztaty kreatywności, teatr wyobraźni), prowadzi Atelier Procesów Twórczych "Apetyt" w którym zaraża pasją malowania i rysowania oraz przygotowuje do egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne i architekturę na ASP i politechnikę, wieczny optymista, czuły na tandetę, bylejakość i szarość dookoła, wieczny rewolucjonista, pasjonat rosyjskich sił zbrojnych i niemieckiej Wünderwaffe.