Barbara Jaśkiewicz

Trener biznesu, coach i moderator, obecnie również przedsiębiorca. Absolwenta psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie we Wrocławiu i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Certyfikat trenera i doradcy biznesowego zdobyła w Komega e.V. przy Uniwersytecie w Poczdamie, certyfikat coacha w Grupie Doradczo – Szkoleniowej Transmisja w Krakowie. Aktualnie uczestnicy w studiach podyplomowych z zakresu Międzynarodowej Komunikacji w Ekonomii na Uniwersytecie w Jenie, dzięki którym uzyska certyfikat Trenera Międzykulturowego ze specjalnością Niemcy i Chiny.
SZKOLENIA: Specjalizuje się w szkoleniach miękkich, spokrewnionych z tematyką psychologiczną (komunikacja, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, prezentacja) i sprzedażą (obsługa klienta, techniki negocjacji, wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją). Szkoli również kadrę menadżerską z zakresu psychologii zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie, przeprowadzanie rozmów pracowniczych, budowanie i rozwój zespołu, rozwiązywanie konfliktów). Przeprowadza także doradztwo i szkolenia międzykulturowe ze specjalizacją Niemcy.
COACHING: Posiada bogate doświadczenie w coachingu sprzedawców produktów finansowych (ponad 1000 h) i coachingu przyszłych menadżerów. Kadrze menadżerskiej pomaga w budowaniu i rozwoju zespołów pracowniczych. Prowadzi dla nich regularne warsztaty, w których wypracowuje się rozwiązania istniejących problemów. Coaching zespołów poprzedza wnikliwą diagnozą.
MODERACJA: Moderuje warsztaty zespołów pracowniczych, których celem jest wypracowanie standardów pracy/obsługi klienta lub też rozwiązanie aktualnych problemów we współpracy. Moderuje również spotkania najwyższej kadry menadżerskiej, które mają na celu wypracowanie i dyskusję strategii firmy.
Prowadziła szkolenia/coaching/moderację zarówno dla biznesu (np. TUI Poland S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Geting Bank S.A., Donaco Sp.z.o.o., Delaval Sp.z.o., Sitech Sp.z.o.o.) jak również jednostek administracji samorządowej (np. Urząd Gminy w Polkowicach, Urząd Miasta w Jaworznie, Urząd Gminy w Brennej). Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, gdzie jako wolontariusz wprowadza metodę coachingu grupowego. Szkoli i doradza zarówno w języku polskim jak i niemieckim.
W wolnych chwilach uprawia jogę, tańczy flamenco i wraz z dzieckiem „lepi” różne ciekawe rzeczy z gliny. Uwielbia zapach kwiatów. Interesują ją inne kultury, zwiedziła już prawie całą Europę, aktualnie kierunkiem podróży jest słoneczna Azja.

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4