Anna Nowak

Anna Nowak
Od 15 lat przygotowuje i prowadzi działania wspierające rozwój kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników. Specjalizuje się obszarach mających na celu doskonalenie kompetencji przydatnych w miejscu pracy i określanych jako „miękkie”. Czyni to z wykorzystaniem dorobku psychologii praktycznej i empirycznej, wykorzystując metody trenerskie, coachingowe i doradcze. Posiada bogate doświadczenie w szkoleniach menedżerskich dla kierowników różnego szczebla oraz właścicieli firm. Wspiera menedżerów doborze odpowiednich pracowników. Autorka publikacji z zakresu zarządzania dialogiem społecznym oraz procesem sukcesji i mentoringu, doskonalenia kompetencji.

Psycholog pracy, absolwentka Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, terapeuta zajęciowy. Doktorantka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Ukończyła trzy szkoły trenerów i Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator. Fundator oraz członek zarządu Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania.

Ważniejsze osiągnięcia- syn Mikołaj (lat 8), córka Iga (lat 4).
Nieprzerwana praca w zawodzie trenera od 15 lat, coacha od 6.
Stypendystka w grancie naukowym Narodowego Centrum Nauki. Prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem kompetencji, które doskonalę u uczestników szkoleń.
Publikacja- podręcznik Nowak A., Stanek A. (2015). Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać ? TEB Edukacja.

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4