Anna Helmich-Zgoda

Trener, coach, mediator, doradca; asesor Assesment Centre i Development Centre.

Magister psychologii ze specjalnością: psychologia zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) oraz magister sztuki w dziedzinie wokalistyki klasycznej (Akademia Muzyczna we Wrocławiu). Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu (Moderator) oraz Szkoły Mediatorów (Krajowe Centrum Mediacji).

Specjalizuje się w szkoleniach typu Train The Trainers oraz warsztatach z zakresu diagnozy kompetencji z wykorzystaniem metody Assessment/Development Centre. Prowadzi szkolenia dotyczące komunikacji, miękkich aspektów zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta, wystąpień publicznych i pracy głosem, rozwiązywania konfliktów i negocjacji wraz z zastosowaniem mediacji, a także warsztaty i turnieje integracyjne (out-door oraz in-door).

Jej działalność zawodowa obejmuje przede wszystkim:
- pracę w roli trenera biznesu oraz coacha, wspierającego w rozwoju kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla, a także osoby mające bezpośrednie kontakty z klientami,
- przygotowywanie metodyczne trenerów do prowadzenia szkoleń osób dorosłych oraz superwizje szkoleń,
- pracę szkoleniową dla środowisk artystycznych, zwłaszcza nauczycieli, dyrektorów i wizytatorów szkół artystycznych w Polsce oraz dla rodziców dzieci, kształcących się w szkołach muzycznych,
- pracę doradczą dla firm w zakresie wdrażania narzędzi HR, takich jak opisy stanowisk, modele kompetencyjne, systemy ocen.
Jako trener, coach i doradca współpracowała i współpracuje z wieloma firmami z branż: finansowej, medycznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, IT, a także z fundacjami i instytucjami pożytku publicznego oraz wrocławskimi uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Politechniką Wrocławską.

Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS), w oddziałach we Wrocławiu i Poznaniu.

Wraz z Cezarym Radomskim prowadzi opartą na programie autorskim Szkołę Assessment Centre/Development Centre.

Prowadzi własną firmę szkoleniową Empiriana.

http://breakhere.site/2018/09 typisch österreichische produkte employés mairie argeles sur mer luxe tent zuid afrika here échappée volée en live http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4