Posiedzenie Zarządu Towarzystwa

http://periodmust.space/2018/09 roman in hindi

équipement adr camion link W minioną niedzielę, 18 marca, zebrał się Zarząd Towarzystwa. Posiedzenie poświęcone było przygotowaniom do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Członków. Przedyskutowane zostały projekty sprawozdania z działalności w 2011 roku oraz projekty uchwał, które Zarząd planuje przedłożyć Walnemu Zgromadzenie.
Zarząd ocenił też stan przygotowań do VI Wiosennych Spotkań Trenerów Biznesu. Podjął również decyzję o przyjęciu w szeregi Towarzystwa nowych Członków. Do Towarzystwa przystąpili: Katarzyna Antosiewicz, Katarzyn Ostroga, Artur Chołaściński, Bogumiła Biesiacka, Ilona Stwaczyk, Katarzyna Konieczna, Konrad Zaręba, Marcin Lemieszkiewicz, Marek Gonsior, Małgorzata Mrug, Robert Kondas i Tomasz Otawa. Gratulujemy.

Tagi: , , • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu