V konkurs ogłoszony

http://periodmust.space/2018/09 roman in hindi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dotyczący udzielenia wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej. Jakie projekty znajdą uznanie w oczach asesorów PARP? Odpowiedzi na to pytanie poszukaliśmy w “Wytycznych”:
“Wsparciem mogą zostać objęte projekty o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym (tj. zawierającym superwizję trenerską), w ramach których uczestnicy będą mogli wziąć udział w:
a) szkoleniu (szkoleniach) zwiększającym wiedzę lub umiejętności trenerskie, w wymiarze nie większym niż 160 h przypadających na jednego uczestnika;
albo
b) doradztwie – superwizji trenerskiej, w wymiarze nie większym niż 40 godzin przypadających na jednego uczestnika;
albo
c) szkoleniu (szkoleniach) i doradztwie (superwizji trenerskiej). Aby prawidłowo ustalić maksymalną liczbę godzin oferowanych beneficjentom ostatecznym w „wariancie mieszanym”, należy przyjąć, że 1 godzinie superwizji trenerskiej odpowiadają 4 godziny szkolenia (160 godzin szkoleniowych = 40 godzin superwizji). Tym samym beneficjenci mogą skorzystać z następującej liczby godzin wsparcia: 156 h szkoleń + 1 h superwizji, albo 152 h szkoleń + 2 h superwizji, albo 148 h szkoleń + 3 h superwizji, albo 16 h szkolenia + 36 h superwizji.”
Już dziś wiele firm realizujących projekty z czwartego “rozdania” ma kłopoty z rekrutacją. Czy przyczyną jest niechęć trenerów do podnoszenia swoich kompetencji, czy może przeszacowanie potrzeb przez PARP? A Wy co o tym myślicie?

Tagi: , , • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu