“12 zasad skutecznej edukacji..”

“12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć”.

Tytuł  tej niewielkiej książeczki, autorstwa doktora psychologii Przemysława Bąbla oraz wicedyrektor Filharmonii Łódzkiej Marzeny Wiśniak, zwiastuje nadzieję na odnalezienie kamienia filozoficznego w nauczaniu. I choć nie zawiera magicznych zaklęć, ani cudownych receptur, zapewniających łatwe osiąganie celów edukacyjnych, stanowi godny uwagi zbiór osadzonych w badaniach drogowskazów, które do celów tych prowadzą.

Autorzy w przystępny sposób opisują dobrze znane psychologom mechanizmy, związane z uczeniem się, takie jak np.: koncentracja uwagi, porcjowanie treści i podawanie ich w odpowiedniej kolejności, rola powtarzania oraz przerw w uczeniu się, motywowanie i rola wzmocnień w nauczaniu, angażowanie wyobraźni, emocji oraz osoby ucznia w proces edukacji. Oprócz wyjaśnienia istoty działania poszczególnych mechanizmów autorzy przytaczają przykłady ich zastosowań, gotowe propozycje narzędzi (w tym programów komputerowych i aplikacji mobilnych), a także praktyczne wskazówki przydatne zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Godna podkreślenia jest konsekwencja, z jaką autorzy sami stosują w książce prezentowane przez siebie zasady: każdy rozdział (z wyjątkiem pierwszego) rozpoczyna się od krótkiego przypomnienia głównej tezy poprzedniej części oraz zapowiedzi czekających czytelnika treści. Większość rozdziałów zawiera ćwiczenie, mające zaangażować czytelnika i umożliwić mu doświadczenie na sobie samym zjawiska, które za chwilę zostanie opisane. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem, listą praktycznych wskazówek dla nauczycieli oraz słownikiem ważnych pojęć. Praktyczne korzystanie z lektury ułatwiają także ramki tematyczne o takich na przykład tytułach: Narzędzia, Do zastosowania czy Poradź uczniom.

Określenia “nauczyciel” i “uczeń” nie są tu użyte przypadkowo, wszak przykłady, narzędzia i wskazówki adresowane są przede wszystkim do osób, pracujących w szkołach.

Ponieważ jednak przytoczone w książce zasady mają charakter uniwersalny (a jedna z nich mówi o wadze powtarzania treści) warto, aby sięgnęli po nią również trenerzy – bez względu na kierunek ukończonych studiów. I jeśli nawet kończąc lekturę zacytują w myślach wypowiedź niektórych uczestników szkoleń: „ja właściwie to wszystko wiedziałem i stosowałem, ale uporządkowałem sobie wiedzę” – będą to warte zrobienia porządki!

Anna Helmich-Zgoda

Tagi: , , • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu